Đường sắt Hà Nội - Vinh phấn đấu đạt 2,6 triệu khách/năm

Đường sắt Hà Nội - Vinh phấn đấu đạt 2,6 triệu khách/năm

Đường sắt Hà Nội - Vinh phấn đấu đạt 2,6 triệu khách/năm

Đường sắt Hà Nội - Vinh phấn đấu đạt 2,6 triệu khách/năm

Đề án này nhằm tận dụng khai thác hết năng lực của hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có, nâng cao sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến và  tăng doanh thu.

Tăng năng lực vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Vinh
Tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố, khu công nghiệp dọc tuyến đường sắt là tuyến chiến lược kết nối giữa tuyến đường sắt phía Nam và các tuyến phía Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, sản lượng và doanh thu trên tuyến lại có xu hướng sụt giảm.

Vì vậy, mục tiêu cụ thể của đề án sẽ điều chỉnh công tác tổ chức vận tải, bố trí các đơn vị vận tải thích hợp trên các tuyến để nâng cao số lượng đôi tàu và doanh thu, bảo đảm mức tăng trưởng sản lượng vận tải đường sắt hàng năm từ 8% trở lên. Về tốc độ chạy tàu, Bộ GTVT xác định trên tuyến sẽ đảm bảo được tốc độ trung bình của tàu khách là 80 km/giờ, tàu hàng là 60 km/giờ.

Ngoài ra, đề án cũng dự kiến các giải pháp về lâu dài sẽ kêu gọi đầu tư làm đường sắt nhánh từ các nhà máy, khu công nghiệp kết nối vào đường sắt quốc gia, nhằm tăng hiệu quả cạnh tranh giữa đường sắt với các loại hình vận tải khác.

Đăng Sơn/Báo Tin Tức

Chia sẻ:
CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT CÔNG TY TNHH MTV GIAO NHẬN VẬN TẢI THÁI BÌNH PHÁT